Vi har konkurransedyktige priser på tolking og oversettelse.

Priser på tolking er timebasert og er avhengig av tolkemetoden. Prisen avtales for hvert enkelt oppdrag.

Prisen for oversettelse er avhengig av vanskelighetsgrad (mye fagterminologi tilsier høyere pris) og beregnes ut fra antall tegn i den ferdig oversatte teksten. Men man kan få et overslag før eventuel bestilling av oversettelse.

Vi gir kvantumsrabatt.