Tolking betyr muntlig oversetting av innholdet fra et språk til et annet.

Det finnes ulike måter å tolke på:

-        Konsekutivtolking – når den som snakker gjør pauser etter logiske sekvenser slik at innholdet kan tolkes til det andre språk. Dette er den vanligste tolkemetoden og utføres enten ved frammøte   (frammøtetolking) eller ved telefon- (telefontolking) og videokonferanser (skjermtolking).

-        Simultantolking skjer samtidig som taleren snakker. Denne metoden brukes under internasjonale konferanser og krever spesiell teknisk utstyr. I enkelte situasjoner brukes simultantolking med lav stemme uten teknisk utstyr – hvisketolking.

 

Svetlana Jakobsen behersker alle disse metodene. Hun er statsautorisert tolk (autorisasjonen ble innvilget i 1999) og er oppført i Nasjonalt tolkeregister under høyeste kvalifikasjonskategori.