Oversettelse er en skriftlig overføring av innholdet i en tekst til et annet språk.

En oversetter streber etter å skape mest mulig likhet (ekvivalens) mellom originaltaksten og målteksten. Dette betyr ikke at teksten nødvendigvis blir gjengitt ord for ord, men at meningen på en god og korrekt måte skal formidles til målspråket. En god oversettelse skal være tro mot kildetekstens budskap og stilnivå.

*      *      *

Vi har mange års erfaring med oversettelse av alle typer tekster, av både allmenn og faglig karakter, herunder juridiske, tekniske, økonomiske, medisinske osv.

Vi oversetter også ulike typer attester, vitnemål og andre offentlige dokumenter både til norsk og russisk og kan på forespørsel innhente notarialbekreftelse/apostille som er et krav for legalisering av oversettelser i Russland.