Om oss

Svetlana Jakobsen har språkutdanning fra Det filologiske fakultet ved Det statlige Lomonosov-universitetet i Moskva, mastergrad i russisk språk fra Universitetet i Tromsø, tolkeutdanning fra Universitetet i Bergen og har hatt statsautorisasjon som tolk siden 1999.

Hun har jobbet som tolk og oversetter siden 1990. I perioden 1997-2003 var hun fast ansatt som tolk ved Rådmannsetaten i Troms fylkeskommune i forbindelse med samarbeidet med Nordvest Russland.

Hun har mange års erfaring med oversettelse av alle typer tekster, av både allmenn og faglig karakter, herunder juridiske, tekniske, økonomiske, medisinske osv.

 

Reidar Jakobsen har høyere embetseksamen i biologi og har gjort en rekke fagoversettelser innen biologi og andre temaer. Han har arbeidet som oversetter til norsk ved APN-forlag i Moskva og har tolkeutdanning fra Moskva.