Etiske regler/Konfidensialitet

Vi setter vår ære i å etterleve yrkesetiske regler for tolker og oversettere som omfatter krav om habilitet, upartiskhet, integritet og ikke minst taushetsplikt.

All den informasjon vi får i forbindelse med tolke- og oversettelsesoppdrag behandles konfidensielt.